Debian MySQL Kurulumu

  Debian

1. Adım: Mysql Server Kurulumu
root olarak sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki komut satırı konsola yazılarak kurulum başlatılır.

#apt-get install mysql-server

Kurulum sırasında bize MySql için root şifresi sorulacaktır. Şifre girildikten son kurulum devam edecek ve Mysql kurulumu tamamlanacak. Bu şifreyi unutmamanız için bir yere not almanızı tavsiye ederim.

Kurulum bittikten sonra komut satırına;

#mysql -u root -p 

yazılır ve bizden root şifresini girmemizi ister. Şifre girildikten sopnra  mysql’e giriş yapılır.

mysql>show databases;      ifadesi ile mevcut veritabanlarını görebilirsiniz.

mysql>exit;

2. Adım: my.cnf Dosyasında Ayar Yapılması

/etc/mysql/my.cnf  dosyası nano ya da vi editörü gibi bir text editörü ile açılarak;

bind-address= 127.0.0.1

satırında 127.0.0.1 IP adresi yerine, yeni server makinenize vermiş olduğunuz lokal IP yazılır. Dosya yeni hali ile kaydedildikten sonra mysql yeniden başlatılır;

#/etc/init.d/mysql restart

3. Adım: MySql Kullanıcı Hesabı Açmak ve Açılan Kullanıcıya Root Yetkileri Vermek.

mysql -u root -p komutu ile mysql e giriş yapıldıktan sonra user tablosuna açacağımız kullanıcı için bir satır eklenmelidir;

mysql>use mysql;
mysql>insert into user (host, user,password) values (‘localhost’, ‘Kullanici_Adi’, password(‘Şifreniz’));

Ardından host tablosuna da bir satır eklenerek tanımlanmış kullanıcının yetkilerinin belirlenmesi sağlanır.

mysql>insert into host(host,db,Select_priv, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv, Create_priv, Drop_priv) values (‘localhost’,’Kullanici_Adi’, ‘Y’, ‘Y’, ‘Y’, ‘Y’, ‘Y’, ‘Y’);

Bu ilemlerin ardından Kullanici_Adi dediğimiz sizin açmış olduğunuz yeni kullanıcı için root yetkileri verilir.

mysql>grant all on *.* to Kullanici_Adi@IP_Address defined by ‘Şifre’;
mysql>flush privileges;
mysql>exit;

Not: IP_Address yazılı kısma server’a vermiş olduğumuz IP Adresi Yazılmalıdır.
Artık Yapılması gereken değişikliklerin etkili olabilmesi için MySql’i yeniden başlatmaktır.

#/etc/init.d/mysql restart

4. Adım: MySql’e Uzaktan Erişim Sağlanabilmesi İçin Uzaktan Erişimde Bulunacak Makinelerin IP Adres(ler)ini Sisteme Tanıtmak.

Uzak makinenin server’a erişimini sağlamak için /etc/rc.local dosyasının içine aşağıdaki satırlar eklenmelidir.

/sbin/iptables/ -A INPUT -i eth0 -s 192.168.1.2 /24 -p tcp –destination-port 3306 -j ACCEPT

Yukarıda yazılmış olan 192.168.1.2 IP adresi yerine sizin uzaktan  bağlanacağınız IP adresi yazılmalıdır.

Dosya kaydedilip kapatıldıktan sonra tek yapılması gereken rc.local’i yeniden başlatmaktır.

#/etc/init.d/rc.local stop
#/etc/init.d/rc.local start

Bu işlemlerin ardından yeni oluşturduğumuz Kullanici_Adi ve Şifre bilgilerini kullanarak MySql server kurduğumuz Debian Server makinesine uzaktan Mysql bağlantısı sağlanmış olur.

“alıntıdır